top of page

GRĄŽINIMAS IR GARANTIJA

1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nuostatomis.

2. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti prekės, jei ji nebuvo naudojama, sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę. Pirkėjas šia teise turi naudotis atsakingai ir prekę grąžinti originalioje tvarkingoje pakuotėje, taip pat grąžinti visas prekės komplektines dalis ir dovanas, įsigytas kartu su Preke. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas. 

3. Grąžinimo garantija netaikoma matuojamoms prekėms, kurios buvo nukirptos, pasvertos, išpjautos ar paruoštos pagal Pirkėjo pageidavimą (tokias prekes galima grąžinti tik jeigu yra pilna pakuotė, rulonas).

4. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo kompiuterio (įrenginio) ypatybių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti Prekės aprašymą. 

5. Jeigu Prekės grąžinimas Pardavėjui vyksta ne dėl Prekės netinkamos kokybės, už papildomas sumokėtas paslaugas (pristatymas į namus ar darbo vietą, papildomai atlikti darbai) pinigai Pirkėjui negrąžinami.

6. Grąžinęs prekes, Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

7. Gavęs grąžintą prekę ir įvertinęs jos kokybę, Pardavėjas per 14 dienų nuo prekės grąžinimo, grąžina pirkėjui pinigus už prekę bei jos pristatymo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. Jei buvo pasirinktas kitas negu Pardavėjo pasiūlytas prekės grąžinimo būdas, dėl kurio susidarė neproporcingos ar didesnės išlaidos, Pardavėjas neprivalo padengti tokių prekės grąžinimo išlaidų.

8. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su preke). Grąžinant būtina pateikti sąskaitą faktūrą ir užsakymo numerį. 

9. Už grąžinamos prekės komplektaciją atsako Pirkėjas. Jei prekė nesukomplektuota, pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

10. Pirkėjo teisė grąžinti internetinėje parduotuvėje pirktas kokybiškas prekes netaikoma:      

10.1. sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra pagamintos iš anksto, ir kurios gaminamos, atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, taip pat dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms. (CK 6.22810)

10.2. sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

10.3. sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

11. Teisė, nenurodant priežasties per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties, juridiniams asmenims (verslininkams) nėra taikoma;

12. Prekėms taikoma 2 m. teisinė kokybės garantija. Norėdamas ja pasinaudoti Pirkėjas turi raštu kreiptis į pardavėją ir pateikti prekės įsigijimo dokumentus. Pirkėjui įsigijus nekokybišką prekę taikomos Civiliniame kodekse nustatytos taisyklės: Pirkėjo prašymu Pardavėjas prekę pakeičia kokybiška preke arba prekę suremontuoja. Jei tai nemanoma, pirkėjas turi teisę reikalauti sumažinti prekės kainą arba nutraukti nuotolinę sutartį ir grąžinti pinigus. Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutartį, jeigu prekės trūkumas yra nedidelis.

13. Prašymus ar skundus dėl mūsų internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje – http://ec.europa.eu/odr/.

14. Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas  ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėja prašymą ir pateikia išsamų  atsakymą. Jei šis atsakymas Pirkėjo netenkina, jis turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius,  www.vvtat.lt) arba į teismą.

bottom of page