top of page

PRIVATUMO POLITIKA

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši Privatumo politika reglamentuoja MB Tavo norai (toliau – Pardavėjas) internetinės parduotuvės www.tavonorai.com  (toliau – Internetinė parduotuvė ) ir Pirkėjo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2. Internetinė parduotuvė www.tavonorai.com  yra įsteigta MB Tavo norai  ir yra Įmonės nuosavybė.

1.3. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

 

2.  Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
 

2.1. Pardavėjas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
2.1.1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
2.1.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
2.1.3. asmens duomenys nuolat atnaujinami;
2.1.4. asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;
2.1.5. asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;
2.1.6. visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.2.  Pardavėjas  gerbia kiekvieno Pirkėjo teisę į privatumą. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita Internetinėje parduotuvės Pirkėjo paskyroje, Užsakymo paraiškoje registracijos metu nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

2.2.1. apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus;
2.2.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
2.2.3. spręsti problemas, susijusias su Prekių pateikimu ar pristatymu;
2.2.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.3. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo asmens duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo Internetinėje parduotuvėje veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros bei administravimo tikslais, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas praneša, kad nepageidauja, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

 

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

 

3.1. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų, išskyrus šiuos atvejus:

3.1.1. vykdant Prekių užsakymą ar teikiant kitas Paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias, paslaugas, nurodytas Privatumo politikos 2.2. punkte;

3.1.2. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

3.1.3. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti;

 

4. Registracijos pateikimo taisyklės

 

4.1. Pirkėjas  Pirkėjo paskyroje, Užsakymo paraiškoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save.

4.2. Jeigu Pirkėjo paskyroje, Užsakymo paraiškoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis Internetine parduotuve.

 

5. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

 

5.1. Pirkėjas turi teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti Pirkėjo paskyroje, Užsakymo paraiškoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu info@tavonorai.com   arba telefonu +370 653 53555, arba bet kuriais Internetinėje parduotuvėje skelbiamais kontaktais.

 

6. Slapukai (angl. cookies)

 

6.1. Pardavėjas informuoja, tam, kad galėtų pasiūlyti Pirkėjui visavertes paslaugas Internetinėje parduotuvėje, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) įrašoma informacija (slapukai, angl. "cookies"). Įrašyta informacija naudojama Pirkėjo atpažinimui, kaip ankstesnį Internetinės parduotuvės naudotoją, rinkdami lankomumo statistiką. Pirkėjas bet kada galite peržiūrėti, kokia informacija (Slapukai) įrašyta, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus.

6.2. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (Slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios Internetinės parduotuvės funkcijos Pirkėjui gali būti neprieinamos.

6.3. Pirkėjas savo duotą sutikimą bet kada gali atšaukti, pakeisdamas savo Naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į Pardavėją bet kuriais Internetinėje parduotuvėje skelbiamais kontaktais.

 

7. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

 

7.1. Pardavėjas  turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politikos sąlygas apie tai pranešdamas Internetinėje parduotuvėje.

7.2. Tolimesnis naudojimasis Internetinės parduotuvės www.tavonorai.com   paslaugomis reiškia šios Privatumo politikos laikymąsi.

7.3. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami  Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite Pardavėjui bet kuriais Internetinėje parduotuvėje skelbiamais kontaktais.

bottom of page